ενέργεια, οικονομία, οικολογία
Call Us: (0030) 210 4514 892

Τεχνικές Συμβουλές και Υποστήριξη

Στην Ενεργοποίηση προσφέρουμε απαράμιλλες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής αξιολόγησης και υποστήριξης. Στα στελέχη μας περιλαμβάνονται μηχανικοί με διδακτορική και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αλλά και πολύχρονη εμπειρία στην επιτυχημένη διαχείριση και μελέτη σύνθετων έργων πολύ υψηλών προδιαγραφών και προϋπολογισμών

Η τεχνική εμπειρία των συνεργατών μας προσφέρουν εχέγγυα αντιμετώπισης  όλων των τεχνικών ζητημάτων που ανακύπτουν σε μια επένδυση:

Α) Ενέργειας:

 • ο βέλτιστος σχεδιασμός ενός έργου,
 • η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του εξοπλισμού για διαγωνιστική διαδικασία
 • η επιλογή των κατάλληλων για το έργο τεχνολογιών,
 • η επιλογή των πιο αξιόπιστων προμηθευτών (shortlist),
 • η διαπραγμάτευση των τεχνικών όρων των συμβάσεων,
 • ο έλεγχος και η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της κατασκευής όλων των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έργων πολιτικού μηχανικού,
 •  ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής,
 • η προσωρινή και η οριστική παραλαβή του έργου,
 •  η πλήρης παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας, κλπ.

Β) Ανάπτυξης Ακινήτων

 • έρευνα, εκτίμηση και προβολή ακινήτων
 • η συμβουλευτική και εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας δημιουργεί βιώσιμη-πράσινη ανάπτυξη, δίνοντας μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα,
 • σχεδιασμό και την επίβλεψη των εργασιών ανακαίνισης,
 • επαλήθευση της τεχνικής αριστείας και της νομιμότητα

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

Λεωφ. Αμαλίας 42.
10558, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 4514892
Fax: +30 210 4514834
Email: info@energopiisi.gr