ενέργεια, οικονομία, οικολογία
Call Us: (0030) 210 4514 892

Χρηματοοικονομικές Συμβουλές

Oι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χρηματοοικονομικά πλαίσια είναι οι εξής:

 Σύνταξη προμελέτης ή/και μελέτης βιωσιμότητας και αποδόσεων σε κάθε εξεταζόμενη επενδυτική ευκαιρία

 Προετοιμασία και σύνταξη των μελετών σκοπιμότητας και λειτουργίας για επιλεγμένες επενδύσεις

 Yπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ τραπεζών, ή/και διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων και του επενδυτή.

 Εξερεύνηση του κατάλληλου χρηματοδοτικού σχήματος για την υλοποίηση επενδύσεων.

 Συλλογή πληροφοριών για τους επενδυτές σχετικά με  προγράμματα επιδότησης, αναλύσεις και επεξηγήσεις θεμάτων που αφορούν την υποψηφιότητα επιδότησης αναπτυξιακού περιεχομένου επενδύσεις, καθώς και την προετοιμασία του φακέλου για την αίτηση υπαγωγής στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

 Εξεύρεση λύσεων διαχείρισης κεφαλαίων πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις δυνατότητες του πελάτη.

 Χρηματοοικονομική παρακολούθηση της επένδυσης

 Μελέτες χρηματοοικονομικής βελτιστοποίησης επενδύσεων

 

 

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

Λεωφ. Αμαλίας 42.
10558, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 4514892
Fax: +30 210 4514834
Email: info@energopiisi.gr