ενέργεια, οικονομία, οικολογία
Call Us: (0030) 210 4514 892

Νομικές Συμβουλές

Στην υλοποίηση των δράσεων της Ενεργοποίηση Α.Ε. υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως:

  • Υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις και στην προετοιμασία των συμβάσεων
  • Υποστήριξη στην αποτύπωση και υλοποίηση όλων των νομικών διαδικασιών που απαιτούνται τόσο πριν όσο και μετά τη λήξη της σύμβασης
  • Διαχείριση Νομικών ζητημάτων με τις αρμόδιες εμπλεκόμενες αρχές
  • Διαχείριση συμβολαίων με συνεργάτες οι οποίοι συνδέονται άμεσα με το έργο της επένδυσης
  • Ανάλυση και αποτύπωση όλων των δράσεων που περιγράφονται στα νομικά έγγραφα, καθώς και τους ισχύοντες νόμους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια μιας επένδυσης.

 

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

Λεωφ. Αμαλίας 42.
10558, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 4514892
Fax: +30 210 4514834
Email: info@energopiisi.gr