ενέργεια, οικονομία, οικολογία
Call Us: (0030) 210 4514 892

Στρατηγική Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

Η Ενεργοποίηση Α.Ε. γνωρίζοντας όλους τους θεμελιώδεις λίθους στήριξης της επιτυχίας των αναληφθησόμενων πολυποίκιλων επενδυτικών υπηρεσιών, αναλαμβάνει την εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής των έργων πελατών μας.

Για την επίτευξη των στόχων μας και την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων μας δίνουμε προτεραιότητα στην δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες μας. Έχουμε ήδη οικοδομήσει ισχυρό δίκτυο διεθνών σχέσεων και συνεχίζουμε να το επεκτείνουμε.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Ενεργοποίησης απευθύνονται σε έμπειρους και ενεργούς επενδυτές, για τους οποίουςαναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σε υψηλό επίπεδο (άριστες δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία και επικοινωνιακή πολιτική) προς πάσα κατεύθυνση

Στα πλαίσια της Στρατηγικής Επικοινωνίας μας:

  • Καταρτίζουμε πλήρεις φακέλους παρουσιάσεων επενδυτικών προτάσεων
  • Διοργανώνουμε και συμμετέχουμεσεεπενδυτικά forum και roadshows
  • Συμμετέχουμε σε συνέδρια που αφορούν τα επενδυτικά προγράμματα μας

Στον τομέα της Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ανήκουν  και οι υπηρεσίες φιλοξενίας και διαχείρισης χρόνου που αναλαμβάνουμε, μέσω και συνεργατών, μας για λογαριασμό διεθνών πελατών μας. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν Ξενοδοχειακές και Τουριστικές υπηρεσίες, διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων και παρουσιάσεων, επισκέψεις στους τόπους της επένδυσης, συμβάλλοντας έτσι και στην ενσωμάτωση τους στη χώρα της επένδυσης.

 

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

Λεωφ. Αμαλίας 42.
10558, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 4514892
Fax: +30 210 4514834
Email: info@energopiisi.gr