ενέργεια, οικονομία, οικολογία
Call Us: (0030) 210 4514 892

Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργου

Η Ενεργοποίηση με την επαγγελματική καθοδήγηση και στρατηγική διαχείρισης που εφαρμόζει στα έργα της διασφαλίζει την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση τους.

Στην Ενεργοποίηση η διαχείριση και η ανάπτυξη επενδυτικών έργων γίνεται με έμφαση στην λεπτομέρεια αναδεικνύοντας ευκαιρίες και προκλήσεις που στόχο έχουν την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Το σύνολο των υπηρεσιών σε όλα τα στάδια περιλαμβάνει:

  1. Έρευνα και ανάλυση της αγοράς
  2. Ανάλυση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών
  3. Αξιολόγηση των προσφερόμενων επενδυτικών ευκαιριών μέσα από ευρύ φάσμα εργαλείων
  4. Σύνταξη και παρουσίαση Επιχειρηματικού Σχεδίου ώστε να ανταποκρίνεται στο επενδυτικό προφίλ και τις βλέψεις των επενδυτών.
  5. Διαχείριση και ανάπτυξη του έργου
  6. Σύγχρονος και αποτελεσματικός σχεδιασμός χρονοδιαγραμμάτων  δυναμικού τύπου
  7. Διασφάλιση Ποιότητας
  8. Καθορισμός Δεικτών για τη μέτρηση της προόδου και επιτυχίας του έργου
  9. Διαχείριση εταιρικών και επαγγελματικών σχέσεων

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

Λεωφ. Αμαλίας 42.
10558, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 4514892
Fax: +30 210 4514834
Email: info@energopiisi.gr