ενέργεια, οικονομία, οικολογία
Call Us: (0030) 210 4514 892

Όραμα & Σκοπός

Σκοπός μας  στην Ενεργοποίηση είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μέσω της δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και της αποτελεσματικότητας των επενδυτικών μας σχεδίων-εισηγήσεων.

Στην Ενεργοποίηση, βασιζόμαστε στους ανθρώπους μας. Οι συνεργάτες μας διακρίνονται από  υψηλό αίσθημα ευθύνης, μακρόχρονη και επιτυχημένη εμπειρία, απαράμιλλη τεχνογνωσία και επαγγελματισμό.

Η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων και η συνεργατική προσέγγιση της αγοράς τόσο με Έλληνες όσο και με διεθνείς επενδυτές, είναι η κύρια διαφοροποίηση ώστε να προσεγγίσουμε την βέλτιστη οικονομική πρόταση, έχοντας εκπονήσει το κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο με βάση τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών μας.

Στην Ενεργοποίηση, τιμούμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας με υπευθυνότητα και προσφορά υπηρεσιών απαράμιλλης ποιότητας, που προσδίδουν μετρήσιμη προστιθέμενη αξία σε κάθε επένδυση.

Μέχρι σήμερα έχουμε αποδεδειγμένη εμπειρία στην προσέλκυση και τοποθέτηση επενδυτών στις ασφαλέστερες και αποδοτικότερες επενδυτικές ευκαιρίες μέσα από εκτεταμένη έρευνα αγοράς, πλήρη επιμέλεια και ιδιαίτερα προσεκτική διαδικασία επιλογής.

Η δέσμευση των στελεχών μας στο όραμα και στους στόχους της Ενεργοποίησης και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους πελάτες μας, είναι τα εργαλεία μας στο δρόμο προς την επιτυχία.

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

Λεωφ. Αμαλίας 42.
10558, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 4514892
Fax: +30 210 4514834
Email: info@energopiisi.gr