ενέργεια, οικονομία, οικολογία
Call Us: (0030) 210 4514 892

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεισφορά μας στην κοινωνία και η υποστήριξη μας σε θέματα που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό είναι προτεραιότητά μας. Προώθούμε τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης και συμμετέχουμε στην αγορά και την οικονομία.

Προσφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε δράσης ενίσχυσης της ανάπτυξη και της γνώσης. Η πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει στόχο την ενίσχυση δημιουργικών προσπαθειών και  ποιοτικών δράσεων.

 

Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

Λεωφ. Αμαλίας 42.
10558, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 4514892
Fax: +30 210 4514834
Email: info@energopiisi.gr