ενέργεια, οικονομία, οικολογία
Call Us: (0030) 210 4514 892

Home

Το αντικείμενο μας

Στην Ενεργοποίηση ξεκινήσαμε με το όραμα να προσελκύσουμε επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα και να τα υποστηρίξουμε με κορυφαίο επαγγελματισμό

ανιχνεύοντας και αξιολογώντας κερδοφόρες, μακροπρόθεσμες και βιώσιμες επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Εγγύς Ανατολής. οι υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, (οικονομικές, νομικές και τεχνικές), η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων, η εξειδικευμένη έρευνα αγοράς, η επιτυχής ανάπτυξη και διαχείριση των έργων αποτελούν τα μέσα για την υλοποίηση του οράματός μας.

Επαγγελματίες με καταξίωση και εμπειρία σε διάφορους τομείς της μαχόμενης αγοράς, με ισχυρές διοικητικές ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις, δημιουργήσαμε μια συνεκτική ομάδα ανθρώπων και εισήλθαμε δυναμικά στον τομέα των Στρατηγικών Επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της Ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών , καθώς και στην ανάπτυξη ακινήτων με επίκεντρο τα τουριστικά ακίνητα.

«Integrated Investments Services with the most profitable and sustainable outcomes.»

Ανάπτυξη & Διαχείριση έργων

Η Ενεργοποίηση με την επαγγελματική καθοδήγηση και στρατηγική διαχείρισης που εφαρμόζει στα έργα της διασφαλίζει την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση τους…
Περισσότερα

Χρηματοοικονομικές Συμβουλές

Εντοπίζουμε τις κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του υποψήφιου πελάτη …Περισσότερα

Νομικές Συμβουλές

Με αποδεδειγμένη εμπειρία διαχειριζόμαστε τα νομικά ζητήματα των πελατών μας… Περισσότερα

Τεχνικές Συμβουλές & Υποστήριξη 

Προσφέρουμε απαράμιλλες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής αξιολόγησης και υποστήριξης …

Περισσότερα

Επιλέγω Ενεργοποίηση διότι…

  • Έχουμε μεγάλη και αποδεδειγμένη εμπειρία στην αγορά ενέργειας
  • Διαθέτουμε εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων στην Ελλάδα
  • Διατηρούμε ισχυρό δίκτυο διεθνών συνεργασιών με ενεργούς εντολείς-επενδυτές στην περιοχή
  • Στοχεύουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη
  • Εντοπίζουμε ευκαιρίες στην αγορά και τις συνδυάζουμε με μια σειρά εντολών και προδιαγραφών δραστήριων επενδυτών και διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων
  • Αναπτύσσουμε σύγχρονα χρηματοδοτικά προϊόντα και επιλέγουμε τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές λύσεις για τους πελάτες μας.
Τελευταίες Ειδήσεις


Τελευταία Νέα

Επικοινωνία

Λεωφ. Αμαλίας 42.
10558, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 4514892
Fax: +30 210 4514834
Email: info@energopiisi.gr